Ophalen en inleveren

U moet een geldig Nederlands rijbewijs en paspoort of ID kaart meenemen.
Wij kunnen vragen om een recent document met adresgegevens mee te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recent bankafschrift.
Bij inleveren buiten openingstijden kunnen de sleutels in de daarvoor bestemde sleutelbrievenbus worden gedeponeerd. U krijgt hierover uitleg bij het ophalen van het voertuig. De huurder blijft wel verantwoordelijk voor de auto totdat deze is ingenomen.
Als de auto beschikbaar is mag de auto een dag voor aanvang van de huurperiode gratis worden afgehaald tussen 17.00 uur en 18.00 uur. U dient hiervoor ten alle tijden telefonisch contact op te nemen met de vestiging.
Ja dat kan, u moet dit wel duidelijk communiceren op de ophaalvestiging.

 

Verzekering en eigen risico

U bent bij ons verzekerd voor schade aan de huurauto en schade aan derden. U heeft wel een eigen risico van € 1000,-. Door betaling van een premie kunt u dit eigen risico verlagen naar € 500,-. In geval van niet verhaalbare schade brengen wij maximaal dit bedrag in rekening.

Bij een bovenhoofdse schade, schade hoger dan 1m90 gemeten vanaf de grond en schade wegens achteruit rijden of wegens inparkeren, geldt een niet te verlagen eigen risico van € 1.500,- per gebeurtenis.

Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn uitgesloten van verzekering.

 

Voorwaarden om te huren

De huurder/bestuurder van het voertuig moet ten minste 22 jaar zijn en jonger dan 80 jaar.
De borg is afhankelijk van de huurperiode en het aantal te rijden kilometers. De borg kan uitsluitend per PIN worden voldaan.
Na aftrek van de huurkosten storten wij het restant van de borgsom binnen 3-5 werkdagen terug op uw rekening.
U ontvangt hiervan een factuur op uw emailadres.
Wij zijn aangesloten bij de BOVAG en werken met het waarschuwingssysteem ELENA. Huurders en/of bestuurders mogen niet voorkomen in ELENA.

 

Huurperiode

Een halve dag is een huurperiode van 8.00 uur tot 13.00 uur (ochtend) , 13.00 tot 18.00 uur (middag). Halve dagen zijn niet mogelijk op zaterdag of zondag en zijn alleen op de dag zelf te reserveren.
Een huurdag is van 8.00 uur tot de volgende morgen 7.30 uur.
Een weekend gaat in op zaterdag om 8.00 uur en eindigt op maandag om 7.30 uur.

 

Schades en boetes

U bent verplicht om de schade zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur aan ons te melden.
Binnen kantoortijden kan dit op het bekende telefoonnummer, buiten kantoortijden luistert u de boodschap van het antwoordapparaat helemaal af. Hierop krijgt u het nummer van de bereikbare dienst te horen.
U dient te allen tijden en een schadeformulier in te vullen aan zowel de voor- als de achterzijde.
In de auto mag niet worden gerookt, ook niet met het raam open. Hierop staat een boete van  € 100,-.
Bij bekeuringen wordt er € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.